שם : מוטי בן חיים - קריית ים


מדליק אני נר זה לזיכרו של אחי הגיבור ששימש ומשמש דוגמא ומופת לכל עם ישראל על המסירות והנתינה גם בחיו לסובבים וגם במותו לכל עם ישראל , אחי לא אשכח את גודלך ותמיד אהיה בצילך ,יהי זכרך ברוך


חזור