שם : קרן סיטבון - חיפה


שתמיד הנרות יעמדו לך בעולם הבא שתזכה לגדולה ורמה אלוהית גבוהה ממעל


חזור