שם : סבג אורי - קרית מוצקין


שלומי,לאחר מותך העצוב התוודעתי לדמותך ולאישיותך הקורנת טוב וכשרון. אביך ואני בני דודות. חברים טובים בילדות.והיום גם חברים לעבודה. לא הכרתיך טוב לצערי,אבל היום אני מודע לאובדן הגדול של המשפחה המורחבת,של החברים,הידידים,ובמיוחד של אביך יוסי,אשר בלכתך מאיתנו,נותר ללא כיוון,דואב וכואב. אבידה יקרה(שלומי),תהי נשמתך עדן


חזור