שם : מיכל מנין - קרית מוצקין


שירן המקסימה ומשפחת בן חיים היקרה מחזקת את ידיכם ומצדיעה לכם ולשלומי מי ייתן ולא תדעו עוד צער יהי זכרו ברוך והשם ייקום דמו


חזור