שם : דוד חיים - ירושלים


משתתף בצערכם הכבד-יהי זכרו ברוך


חזור